Croatia Doanh nghiệp Tất cả (3.167)

VIETNAMESE PRODUCTS IN CROATIA
Made in VietNam - HR
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
Galko ltd
Galko ltd
Địa chỉ Brace Radica 43 Mali Bukovec Croatia local name Hrvatska
Ngành nghề
Điện thoại 385-092-2981683
Email
Website
 
VILE - MATILDE D O O
VILE - MATILDE D O O
Địa chỉ Ljudevita Gaja B B 22211 Vodice
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 2244 49 50
Email
Website
 
UGOR D O O
UGOR D O O
Địa chỉ Delta Bb 51000 Rijeka
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 5121 35 66
Email
Website
 
TOMMY D O O
TOMMY D O O
Địa chỉ Domovinskog Rata 93 21000 Split
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 21 20 26 6
Email
Website
 
TLM D D
TLM D D
Địa chỉ Ulica Narodnog Preporoda 12 22000 Sibenik
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 22 33 32 2
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
DURO DAKOVIC STROJNA OBRADA D O O
DURO DAKOVIC STROJNA OBRADA D O O
Địa chỉ Dr M Budaka 1 35000 Slavonski Brod
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 3544 47 02
Email
Website
 
SILA D O O
SILA D O O
Địa chỉ Radnicka Cesta 218 10000 Zagreb
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 12 40 45 0
Email
Website
 
SCAM MARINE D O O
SCAM MARINE D O O
Địa chỉ Pescicici Bb 51216 Viskovo
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 51 25 76 1
Email
Website
 
SALVIA D O O
SALVIA D O O
Địa chỉ Radnicka Cesta 80 10000 Zagreb
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 16 15 06 1
Email
Website
 
RIBNJACARSTVO POLJANA D D
RIBNJACARSTVO POLJANA D D
Địa chỉ Ribnjaci Bb 43283 Kaniska Iva
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 3443 10 12
Email
Website
 
RIBNJACARSTVO KONCANICA D D
RIBNJACARSTVO KONCANICA D D
Địa chỉ Koncanica 488 43505 KONCANICA
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 43 32 51 8
Email
Website
 
Psunj
Psunj
Địa chỉ Ko arska 18Zagreb-10000Croatia
Ngành nghề Da - Các sản phẩm từ da
Điện thoại +385 1 6055833
Email
Website
 
PP ORAHOVICA D D
PP ORAHOVICA D D
Địa chỉ Stjepana Mlakara 3 33515 Orahovica
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 33 67 31 6
Email
Website
 
PLIVA HRVATSKA D O O
PLIVA HRVATSKA D O O
Địa chỉ Ulica Grada Vukovara 49 10000 Zagreb
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 16 12 09 9
Email
Website
 
PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D D
PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D D
Địa chỉ Ulica Grada Vukovara 49 10000 Zagreb
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 1612 09 99
Email
Website
 
PIONEER SJEME D O O
PIONEER SJEME D O O
Địa chỉ Culinecka Cesta 2b Ii 10040 Zagreb-Dubrava
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 1295 80 00
Email
Website
 
PETROKEMIJA D D
PETROKEMIJA D D
Địa chỉ Aleja Vukovar 4 44320 Kutina
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +385 44 64 71 2
Email
Website
 
MICK D O O
MICK D O O
Địa chỉ Kukuljanovo Bb 51223 Skrljevo
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 51 25 20 1
Email
Website
 
MARIS EKOLOGIJA I POLJOPRIVREDA D O O
MARIS EKOLOGIJA I POLJOPRIVREDA D O O
Địa chỉ Borajska 1 22000 SIBENIK
Ngành nghề Cơ khí
Điện thoại +385 22 33 06 2
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798