Kenya Doanh nghiệp Tất cả (46)

VIETNAMESE PRODUCTS IN KENYA
Made in VietNam - KE
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
UNIFRESH EXOTICS K LTD
UNIFRESH EXOTICS K LTD
Địa chỉ Baba Dogo Rd Ruaraka P O Box 12790 Nairobi
Ngành nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Điện thoại +254 208 56 09
Email
Website
 
Kenya Suitcase Manufacturers Ltd
Kenya Suitcase Manufacturers Ltd
Địa chỉ Miji Kenda StreetP O Box 84658Mombasa-80100Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 041 249 44
Email
Website
 
Ecosandals - Akala Designs
Ecosandals - Akala Designs
Địa chỉ P O Box 7530 - 0300Nairobi-254Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 722 472 68
Email
Website
 
Desbro Kenya Limited
Desbro Kenya Limited
Địa chỉ Kampala RoadIndustrial AreaP O Box 42469Nairobi-00100Kenya
Ngành nghề Hóa chất
Điện thoại +254 20 536 134
Email
Website
 
CP Shoes
CP Shoes
Địa chỉ P O Box 46979Nairobi-00100Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 20 555 850
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Bata Shoe Company Kenya Ltd
Bata Shoe Company Kenya Ltd
Địa chỉ P O Box 23Limuru-00217Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 20 2010620
Email
Website
 
CLIMATE EVOLUTION AFRICA
CLIMATE EVOLUTION AFRICA
Địa chỉ Woodland lane Hurlingham Nairobi 00100 Nairobi
Ngành nghề Điện lạnh
Điện thoại
Email
Website
 
JAMBOREE EAST-AFRICA TOURS AND SAFARIS
JAMBOREE EAST-AFRICA TOURS AND SAFARIS
Địa chỉ 12356 00100 Nairobi
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
Pambazuko Enterprises
Pambazuko Enterprises
Địa chỉ P O Box 76626Nairobi-000508Kenya
Ngành nghề Da - Các sản phẩm từ da
Điện thoại +254 20 272 238
Email
Website
 
Osho Chemical Industries Ltd
Osho Chemical Industries Ltd
Địa chỉ Sasio Road Off Lunga Lunga RoadIndustrial AreaP O Box 49916Nairobi-Kenya
Ngành nghề Hóa chất
Điện thoại +254 20 650 195
Email
Website
 
United Footwear Ltd
United Footwear Ltd
Địa chỉ P O Box 54602Nairobi-00200Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 66 328 68
Email
Website
 
ACHECHE TOURS amp SAFARIS
ACHECHE TOURS SAFARIS
Địa chỉ 576-80200 254 Malindi
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
MIREH TRAVEL
MIREH TRAVEL
Địa chỉ P O BOX 73641 - 00200 00200 Nairobi
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
Vaa Sanaa
Vaa Sanaa
Địa chỉ P O Box 16222Nairobi-00100Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 733 239 40
Email
Website
 
Sandstorm Africa Ltd
Sandstorm Africa Ltd
Địa chỉ P O Box 45312Nairobi-00100Kenya
Ngành nghề Da - Các sản phẩm từ da
Điện thoại +254 20 386 756
Email
Website
 
Tanicam Trade
Tanicam Trade
Địa chỉ P O Box 76239Nairobi-Kenya
Ngành nghề Hóa chất
Điện thoại +254 02 246 312
Email
Website
 
CONTINENTAL TOURS amp TRAVEL COMPANY LTD
CONTINENTAL TOURS TRAVEL COMPANY LTD
Địa chỉ 40218 80100 Mombasa
Ngành nghề Du lịch
Điện thoại
Email
Website
 
Brasbuckle Limited
Brasbuckle Limited
Địa chỉ P O Box 12390Nairobi-00400Kenya
Ngành nghề Da - Các sản phẩm từ da
Điện thoại +254 722 391 90
Email
Website
 
Hell for Leather
Hell for Leather
Địa chỉ P O Box 24516Nairobi-00502Kenya
Ngành nghề Bán Buôn
Điện thoại +254 02 088 401
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798