Sudan Doanh nghiệp Tất cả (415)

VIETNAMESE PRODUCTS IN SUDAN
Made in VietNam - SD
Địa chỉ
Ngành nghề Bán Buôn, Xuất - Nhập khẩu
Điện thoại
Email
Website
 
Senal Investment Co
Senal Investment Co
Địa chỉ 111 Block 8 Riyadh Avenue Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-922-109444
Email
Website
 
YD Stores
YD Stores
Địa chỉ Khartoum Reyad Block 15 92 Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-15-4911360
Email
Website
 
tangletech
tangletech
Địa chỉ Nyle Avenue Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-11212527
Email
Website
 
Samhadana for integrated services
Samhadana for integrated services
Địa chỉ 323 alsiteen street khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-127-011110
Email
Website
 
RMA Trading
RMA Trading
Địa chỉ P O Box 12808 Khartoum Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-760121
Email
Website
 
Hãy để công ty của bạn xuất hiện ở danh sách này
Mọi người dễ dàng thấy thông tin doanh nghiệp bạn và kết nối
Đăng ký miễn phí
Reproductive Healthcare Centre Sudan
Reproductive Healthcare Centre Sudan
Địa chỉ Elmak Nimr Street Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-788630
Email
Website
 
Oasis Computer Systems Sudan
Oasis Computer Systems Sudan
Địa chỉ Mashtal StreetkHARTOUM Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-912-133718
Email
Website
 
MIMO MEAT FACTORY
MIMO MEAT FACTORY
Địa chỉ No 72 Blk 2 Khartoum North Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-912-239966
Email
Website
 
Mastel Inc
Mastel Inc
Địa chỉ Private Bag Town Center Maridi Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 00249-914-81175
Email
Website
 
MASSAIE INVESTMENT CO Ltd
MASSAIE INVESTMENT CO Ltd
Địa chỉ 109 mamoun behairy st - Arkwiet Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-236838
Email
Website
 
Jeed Investment Co Ltd
Jeed Investment Co Ltd
Địa chỉ Abu Sin street Khartoum North Khartoum North Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-799299
Email
Website
 
The Gum Arabic Company Limited
The Gum Arabic Company Limited
Địa chỉ Sudan Khartoum2 Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-183-462111
Email
Website
 
Excite engineering co Ltd
Excite engineering co Ltd
Địa chỉ Airfdefence street Banat Umdorman Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-22229134
Email
Website
 
EMECO FOR MULTI ACTIVITIES CO LTD
EMECO FOR MULTI ACTIVITIES CO LTD
Địa chỉ khartoum amarat st no 15 khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9-12220074
Email
Website
 
Elnasr Industrial Trading Co Ltd
Elnasr Industrial Trading Co Ltd
Địa chỉ P O Box 929 Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-185-310705
Email
Website
 
Elnasr Ind Trd Co Ltd
Elnasr Ind Trd Co Ltd
Địa chỉ Alsnaat Street Block 1 2 1772 Oumdurman New Industrial Area Khartoum NORTH Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-185-310705
Email
Website
 
ELBARBARY GROUP CO LTD
ELBARBARY GROUP CO LTD
Địa chỉ Industrial Area-Khartoum South Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-83-483952
Email
Website
 
Danya
Danya
Địa chỉ Katarena Khartoum quot Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-9123-70924
Email
Website
 
Dar Savanna Ltd Gum Arabic
Dar Savanna Ltd Gum Arabic
Địa chỉ 2 3 Ali Dinar St Khartoum Sudan
Ngành nghề
Điện thoại 249-1-83782203
Email
Website
 

Doanh nghiệp toàn cầu

Italy 288.602
France 222.737
Germany 121.573
Poland 78.518
Spain 58.113
Canada 38.128
India 35.155
Norway 23.762
China 13.432
Japan 12.798