, ); ?> Quy định » Mạng kết nối kinh doanh toàn cầu

Điều khoản và Quy định sử dụng alphaskype.com

Điều khoản và Quy định này được viết bằng tiếng Việt. Nếu bất kỳ bản dịch nào của Điều khoản và Quy định này xung đột với bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ chi phối.

      Mục I

Quy chế thành viên

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc các thành viên sử dụng tài khoản đã đăng ký tại alphaskype.com

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1.   Thành viên là các pháp nhân và cá nhân đã đăng ký mở tài khoản và đã được alphaskype.com chấp thuận trở thành thành viên.

2.   Hồ sơ thành viên là những thông tin cơ bản về tổ chức, hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của thành viên.

3.   Xác thực hồ sơ là việc alphaskype.com chính thức xác nhận tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực đối với hồ sơ thành viên đã đăng ký.

4.   Quản trị hồ sơ là việc thành viên thực hiện quản lý, cập nhật các nội dung trong hồ sơ đã đăng ký với alphaskype.com.

Điều 3. Quản lý nội dung, và bảo mật tài khoản và mật khẩu.

1.    alphaskype.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của thành viên phát sinh từ việc mất mật khẩu do lỗi của thành viên.

2.    Thành viên không được cho bên thứ ba sử dụng tài khoản và alphaskype.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của thành viên phát sinh từ việc này.

3.    Nội dung do thành viên tự cập nhật vào hồ sơ và chịu trách nhiệm với thông tin mình đăng  trên alphaskype.com.

4.    Thành viên sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên alphaskype.com hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài thành viên mà không được phép.

5.    Thành viên sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.

6.    Nếu Sàn giao dịch TMĐT vô hiệu tài khoản của thành viên, thành viên sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của Sàn giao dịch TMĐT.

7.    Thành viên sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật khi có sự thay đổi.

8.    Nghiêm cấm đăng tải thông tin trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, các thông tin không đúng sự thật và các thông tin mang tính kích động, xúi giục…

9.    Thành viên không được đăng tin xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh), làm mất uy tín và những vấn đề khác liên quan của alphaskype.com, người khác và các pháp nhân hay tổ chức khác.

10. Trong mọi trường hợp thành viên chứng minh được quyền là chủ sở hữu đối với công ty, dữ liệu, thương hiệu hay bất kỳ một điều gì đó,…đang được sử dụng trái phép trên alphaskype.com thì mọi thông tin của tài khoản đó trên alphaskype.com sẽ được chuyển giao cho chủ sở hữu đó hoặc được xóa theo yêu cầu của họ.

11.     Sàn giao dịch TMĐT có thể yêu cầu và thành viên bắt buộc phải cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT bằng chứng rằng ứng dụng và bất cứ nội dung nào nằm trong sản phẩm của thành viên đã được cấp phép phù hợp.

12.     Sàn giao dịch TMĐT có thể xóa mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên alphaskype.com nếu Sàn giao dịch TMĐT tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm quy định của Sàn giao dịch TMĐT.

13.     Nếu Sàn giao dịch TMĐT xóa nội dung của thành viên vì vi phạm bản quyền của người khác và thành viên tin là Sàn giao dịch TMĐT đã sai khi xóa nội dung đó, Sàn giao dịch TMĐT sẽ cho thành viên cơ hội khiếu nại.

14.     Thành viên phải đảm bảo an toàn cho tất cả các quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, phân phối, cung cấp, hoàn trả và thực hiện công khai tất cả nội dung hoặc trong ứng dụng của thành viên tới những người dùng alphaskype.com trong quốc gia của thành viên, nơi thành viên sẽ đưa thông tin khả dụng.

15.     Nếu thành viên thu thập nội dung và thông tin trực tiếp từ người dùng, thành viên cần làm rõ rằng thành viên (không phải alphaskype.com) sẽ thu thập thông tin, và thành viên sẽ cung cấp thông báo về sự chấp thuận của người dùng đối với việc thành viên sử dụng nội dung và thông tin mà thành viên thu thập được. Dù thành viên nhận nội dung và thông tin từ người dùng bằng cách nào, thành viên cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo mọi quyền cần thiết để tái sử dụng nội dung và thông tin của họ.

16.     Thành viên sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng, hoặc truy cập alphaskype.com theo cách khác, bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của sàn giao dịch tmdt.

17.     Thành viên chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ xin cấp giấy phép, báo cáo và thanh toán cho các bên thứ ba cần thiết liên quan đến nội dung hoặc sản phẩm của thành viên.


Điều 4. Thông tin thành viên


1.   Tất cả thông tin do thành viên cung cấp cho alphaskype.com sẽ được mặc nhiên coi là thuộc quyền sở hữu của thành viên đó và alphaskype.com được quyền sử dụng tất cả hình ảnh, thông tin của thành viên đó.

2.   Thông tin của thành viên được quản lý và sử dụng theo quy định chung của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thương mại điện tử và chính sách của alphaskype.com về bảo mật thông tin tại Điều 3.

Điều 5. Chấm dứt tư cách thành viên

Các thành viên sẽ bị xem xét chấm dứt tư cách thành viên & bị khóa tài khoản sử dụng trên alphaskype.com khi alphaskype.com nhận được thông báo hoặc cảnh báo từ các thành viên khác, qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo của các cấp quản lý sở tại:

1. Chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc:

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tài khoản cho mục đích bất chính hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những hành vi mà alphaskype.com cho rằng không phù hợp với đạo đức chung của xã hội.

3. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin không minh bạch, không đúng sự thật.

4. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những hành vi gây tổn hại đến uy tín và lợi ích của alphaskype.com hay các thành viên khác.

5. Tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

6. Doanh nghiệp có hoạt động chia, sáp nhập, hoặc hợp nhất dẫn đến thay đổi tư cách pháp nhân của thành viên.

7. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị tố là mạo danh(tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, thương hiệu khác), khi người thứ 3 đưa ra được chứng cứ xác thực cho lời cáo buộc đó và được alphaskype.com chấp nhận, thì tài khoản này sẽ bị khóa.

 2. Chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện:

Doanh nghiệp tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên và được alphaskype.com chấp thuận.

alphaskype.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào của thành viên khi bị khóa tài khoản sử dụng trên alphaskype.com trong mọi trường hợp.

 

Mục II

Quyền Và Nghĩa vụ

 

Điều 6. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT alphaskype.com

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tính năng có trên alphaskype.com để phục vụ cho các hoạt động tổ chức, quảng bá, giới thiệu, kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Tiếp nhận các thông tin về thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của các thành viên trên alphaskype.com.

Quyền lập và tham gia các hội nhóm trên alphaskype.com

Thực hiện các giao dịch thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp qua alphaskype.com

Tham gia các diễn đàn trực tuyến do alphaskype.com hoặc các thành viên khác tổ chức.

Đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của alphaskype.com

Rút khỏi tư cách thành viên sau khi có sự chấp thuận của alphaskype.com.


Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT alphaskype.com


Tuân thủ các quy định của pháp luật sở tại và của alphaskype.com

Chịu sự kiểm tra, giám sát của alphaskype.com về việc tổ chức thực hiện giao dịch thương mại, quảng bá thông tin qua hệ thống alphaskype.com;

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về mạng xã hội và giao dịch thương mại điện tử, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng của alphaskype.com.

Khi sử dụng thông tin có nguồn từ alphaskype.com, thành viên phải trích dẫn nguồn là alphaskype.com đối với các thông tin do alphaskype.com công bố;

Thông báo ngay cho alphaskype.com khi bi thất lạc hay bị lộ mật khẩu tài khoản;

Thành viên phải chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung của thành viên và trong ứng dụng, bao gồm quảng cáo, nội dung do người dùng tạo, và bất kỳ nội dung nào được đăng, truyền tải hoặc trong trường hợp khác do các bên thứ ba gửi cho người dùng. Thành viên phải nêu rõ ràng nội dung này không phải do alphaskype.com cung cấp.

 Hỗ trợ các thành viên tại alphaskype.com khác theo yêu cầu của alphaskype.com và của thành viên có nhu cầu hỗ trợ;

Thành viên không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của một cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức và không được để cho alphaskype.com hoặc người dùng alphaskype.com bị hại hoặc vi phạm trách nhiệm pháp lý như Sàn giao dịch TMĐT xác định theo quyết định riêng của mình.

Thành viên người bán phải cung cấp hàng chính hãng, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thành viên người bán phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT.

Điều 8. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT alphaskype.com


Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website TMĐT alphaskype.com  không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website TMĐT alphaskype.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Website TMĐT alphaskype.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website TMĐT alphaskype.com   hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website TMĐT alphaskype.com.

Website TMĐT alphaskype.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website TMĐT alphaskype.com  liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website TMĐT alphaskype.com.

Website TMĐT alphaskype.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website TMĐT alphaskype.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website TMĐT alphaskype.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website TMĐT alphaskype.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Được miễn trách trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì lý do bất khả kháng, ngoài khả năng kiểm soát của alphaskype.com.

Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com có trách nhiệm xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của nhà cung cấp/người bán trên sàn giao dịch được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Không phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường cho thành viên về những thiệt hại phát sinh từ việc thành viên không quản trị tốt tài khoản của mình theo quy định của alphaskype.com.

Không chịu trách nhiệm về việc giao nhận, chất lượng sản phẩm dịch vụ, thông tin do các thành viên đăng tải, giao dịch với nhau qua alphaskype.com.

alphaskype.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc người dùng truy cập hoặc sử dụng thông tin, dịch vụ trên website. Vì vậy, thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Yêu cầu các thành viên cung cấp bổ sung, chỉnh sửa thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch thương mại điện tử và quy định của alphaskype.com.

Có thể từ chối tái chấp thuận tư cách thành viên đối với những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên tại alphaskype.com.

Trường hợp khẩn cấp, alphaskype.com có thể hủy bỏ tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không phải báo trước hoặc có sự chấp thuận của thành viên.

Khi thành viên có những hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, alphaskype.com sẽ cung cấp thông tin về thành viên cho bên bị hại và các cơ quan pháp luật theo yêu cầu.

Sàn giao dịch TMĐT có thể thi hành hành động chống lại bạn và bất cứ hoặc tất cả các ứng dụng của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT xác định bạn hoặc ứng dụng của thành viên vi phạm Quy định alphaskype.com theo đánh giá riêng của Sàn giao dịch TMĐT. Việc thực thi hành động là cả tự động và thủ công và có thể bao gồm chặn ứng dụng của thành viên, hạn chế thành viên và ứng dụng của thành viên truy cập vào các chức năng của alphaskype.com, chấm dứt thỏa thuận của Sàn giao dịch TMĐT với thành viên hoặc bất cứ hoạt động nào khác Sàn giao dịch TMĐT thấy phù hợp theo quyết định riêng của Sàn giao dịch TMĐT.

Sàn giao dịch TMĐT sẽ sử dụng thông tin nhận được từ bạn, bao gồm việc cung cấp cho thành viên thông tin chi tiết về tính hiệu quả của các quảng cáo của thành viên và việc sử dụng ứng dụng của thành viên. Sàn giao dịch TMĐT có thể phân tích ứng dụng, nội dung và dữ liệu của thành viên cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm mục đích thương mại (chẳng hạn như nhắm tới việc phân phối quảng cáo thuộc và không thuộc alphaskype.com và lập chỉ mục nội dung để tìm kiếm).

Website TMĐT alphaskype.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website TMĐT alphaskype.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Sàn giao dịch TMĐT đồng ý để alphaskype.com gửi cho thành viên những thông báo quan trọng trên trang web thông qua email hoặc các ứng dụng di động. Thông tin liên lạc thành viên cung cấp phải chính xác nếu không thành viên sẽ không nhận được những thông báo quan trọng. Thành viên hiểu và đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin liên lạc hoặc các thông tin khác của thành viên không chính xác dẫn đến việc thành viên không thường xuyên nhận được các thông báo quan trọng trên trang gửi về mail của mình.

Điều 9. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website  alphaskype.com

Chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về mạng xã hội, giao dịch thương mại điện tử, quảng cáo:

Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com có trách nhiệm xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của nhà cung cấp/người bán trên sàn giao dịch được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Website TMĐT alphaskype.com chịu trách nhiệm website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website TMĐT alphaskype.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website TMĐT alphaskype.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website TMĐT alphaskype.com.

Website TMĐT alphaskype.com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Ban quản lý website sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, ban quản lý website sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Website TMĐT alphaskype.com sẽ có phướng án giải yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

Website TMĐT alphaskype.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT alphaskype.com.

Website TMĐT alphaskype.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website TMĐT alphaskype.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website TMĐT alphaskype.com.

Website TMĐT alphaskype.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT alphaskype.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT alphaskype.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Đảm bảo các quyền của thành viên

Giải quyết các yêu cầu xác minh, tra soát thông tin giữa các thành viên

Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin của thành viên

         Đảm bảo chất lượng của dịch vụ cung cấp cho thành viên. 

Mục III

Quy Định Trang

 

Điều 10. Quy định sử dụng Sàn giao dịch/website  alphaskype.com

1.  Chỉ những đại diện được ủy quyền mới có thể quản lý một trang về nhãn hiệu, thực thể (địa điểm hoặc tổ chức) hoặc người của công chúng.

2.  Bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo một trang để thể hiện sự hỗ trợ hoặc quan tâm đến một nhãn hiệu, thực thể (địa điểm hoặc tổ chức) hoặc người của công chúng miễn là không nhầm lẫn với một trang chính thức hoặc vi phạm quyền của người khác.

3.  Khi thành viên công bố nội dung hoặc thông tin trong thiết lập công khai, có nghĩa là thành viên đang cho phép mọi người bao gồm những người không có ở alphaskype.com, truy cập và sử dụng thông tin đó và liên hệ nó với thành viên (vd: tên và ảnh đại diện của thành viên).

4.  Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của thành viên về alphaskype.com nhưng thành viên cần hiểu rằng Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho thành viên (cũng như thành viên không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

5. Tên trang và địa chỉ web trên alphaskype.com phải phản ánh chính xác nội dung trang. Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com có thể xóa quyền quản lý hoặc yêu cầu thành viên thay đổi tên trang và địa chỉ web trên alphaskype.com cho trang bất kỳ không đáp ứng được yêu cầu này.

6. Thành viên không được đánh dấu nội dung không chính xác hoặc khuyến khích người dùng đánh dấu nội dung không chính xác (ví dụ: không khuyến khích mọi người tự đánh dấu họ vào ảnh nếu họ không có mặt trong ảnh).

7. Nội dung quảng cáo và thương mại (bao gồm nội dung bài đăng trên trang) tuân theo Nguyên tắc quảng cáo. Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com nghiêm cấm các quảng cáo của bên thứ ba trên các trang mà không có sự cho phép trước của Sàn giao dịch TMĐT alphaskype.com.

8. Tất cả ảnh bìa đều công khai. Điều này nghĩa là bất kỳ ai truy cập trang của thành viên cũng có thể xem ảnh bìa. Ảnh bìa không được đánh lừa, dễ gây nhầm lẫn hoặc vi phạm bản quyền của bất kỳ người nào khác. Thành viên không được khuyến khích người khác tải bìa của thành viên lên dòng thời gian cá nhân của họ.

Điều 11. Quy định về hội nhóm

         Quy định đặt tên Hội nhóm.

1. Tên Hội đặt phải có nghĩa rõ ràng, trong sáng, không được đặt những cái tên trái pháp luật, thuần phong mỹ tục …

2. Trong trường hợp có tranh chấp về tên Hội, thì Hội nào chứng minh được sự tồn tại, hoạt động của Hội nhóm đó về mặt pháp lý(của những Hội đã và đang hoạt động được pháp luật công nhận) thì chúng tôi sẽ trả lại quyền sở hữu tên Hội nhóm đó. Và Hội còn lại sẽ phải đổi tên hoặc có thể bị xóa theo quy định.

3. Sàn giao dịch TMĐT cũng có quyền yêu cầu thành viên đưa ra các chứng cứ pháp lý xác minh sự tồn tại của Hội nhóm tại bất kỳ lúc nào


Quy định chung

1.    Mỗi thành viên đều có quyền tạo cho mình một hội nhóm, và có trách nhiệm quản lý hội nhóm của mình .

2.    Chủ hội phải tự đặt ra những quy định riêng cho hội nhóm của mình, tuân thủ đúng theo quy định của phát luật nước sở tại và theo điều khoản & quy định của chúng tôi

3.    Mỗi hội nhóm đều có quyền tạo cho mình một diễn đàn, và hiển nhiên người quản trị, quản lý diễn đàn là người chủ hội hoặc những người được chủ hội ủy quyền. Diễn đàn này cũng sẽ hoạt động dựa trên quy định của phát luật nước sở tại và theo điều khoản & quy định của chúng tôi

4.    Chủ hội cũng tự đặt ra những quy định riêng cho diễn đàn của mình dựa trên Điều khoản và Quy định của chúng tôi.Và tự chịu trách nhiệm quản lý diễn đàn của mình.

5.    Chủ hội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi, hoạt động, nội dung, bài viết  của tất cả thành viên đăng trong hội nhóm, diễn đàn của mình.

6.    Trong mọi trường hợp, nếu hội nhóm, diễn đàn vi phạm vào điều khoản và quy định của chúng tôi, tuy mức độ, chúng tôi sẽ đưa ra các hình phạt cảnh cáo hoặc đóng hội nhóm, diễn đàn lại.


Điều 12. Quy định chung về sàn giao dịch thương mại điện tử của  alphaskype.com


1.   Thành viên cam kết đảm bảo những thông tin, sản phẩm/dịch vụ đăng lên alphaskype.com  không vi phạm các quy định trên alphaskype.com, Quy định các điều khoản trong alphaskype.com  và các quy định khác của pháp luật.

2.   Nghiêm cấm đăng tải thông tin khuyến mại các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ mà pháp luật nghiêm cấm.

3.   Thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bên thứ ba và trước pháp luật về nội dung, chất lượng, bản quyền đối với những thông tin, sản phẩm, dịch vụ do thành viên đưa lên website alphaskype.com.

4.   Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba (nếu có). 

5.   Trang thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, cơ hội giao thương của website alphaskype.com  là Sàn giao dịch TMĐT để người bán người mua gặp nhau trao đổi thông tin, mua bán hàng hóa. Tất cả các giao dịch trên alphaskype.com như mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ, thông tin sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. alphaskype.com  hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến hoạt động mua bán này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp xảy ra giữa các bên.

6.   Tất cả các nguồn tài nguyên trên website (Bao gồm thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ….) đều là do thành viên đăng tải lên, thành viên lưu ý về bản quyền, nội dung và tính pháp lý của tất cả các nguồn tài nguyên mà thành viên đăng tải, alphaskype.com  có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc đang tải thông tin lên website.

7.   Quy định đăng sản phẩm trên trang thương mại nội địa phải tuân theo Quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước được quy định tại từng quốc gia và quy định của alphaskype.com 

8.   Quy định đăng sản phẩm trên trang xuất nhập khẩu phải tuân theo Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy định tại từng quốc gia và quy định của alphaskype.com


Điều 13. Khuyến cáo

Sàn giao dịch TMĐT nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho alphaskype.com nhưng Sàn giao dịch TMĐT không thể đảm bảo điều đó. Sàn giao dịch TMĐT cần sự giúp đỡ của thành viên để tạo an toàn cho alphaskype.com, với các cam kết sau từ phía bạn:

1.    Thành viên sẽ không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên alphaskype.com.

2.    Thành viên sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng, hoặc theo cách khác, truy cập alphaskype.com bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của Sàn giao dịch TMĐT.

3.    Thành viên sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.

4.    Thành viên sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.

5.    Thành viên sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên alphaskype.com.

6.    Thành viên sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.

7.    Thành viên sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.

8.    Thành viên sẽ không dùng alphaskype.com để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

9.    Thành viên sẽ không phát triển hoặc điều hành một ứng dụng bên thứ ba có chứa nội dung liên quan đến rượu, hẹn hò hay nội dung người lớn khác (bao gồm quảng cáo) mà không có các giới hạn tuổi phù hợp.

  10. Thành viên sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng cách hay diện mạo của alphaskype.com, chẳng hạn như phủ nhận tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của alphaskype.com.

11. Thành viên sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích mọi vi phạm Quy định này của Sàn giao dịch TMĐT.


Điều 14. Tiêu chuẩn cộng đồng


Sàn giao dịch TMĐT tạo ra một môi trường sân chơi lành mạnh giúp tất cả mọi người trên thế giới kết nối, chia sẻ, thể hiện các ý kiến về kinh doanh cũng như đời sống hằng ngày. Nhưng sự hoạt động này cũng phải dựa trên những tiêu chuẩn nhất định để đem lại sự an toàn tới người dùng. Các kiểu thể hiện, nội dung dưới đây sẽ được cho là không phù hợp và có thể bị báo cáo hoặc bị xóa:

1.    Sàn giao dịch TMĐT xóa nội dung và có thể tiến tới thực thi pháp luật khi Sàn giao dịch TMĐT nhận thấy thực sự có nguy cơ tổn hại vật chất hoặc có đe dọa trực tiếp tới an toàn công cộng

2.     Thành viên không được đe dọa người khác hoặc tổ chức các hành động bạo lực thực sự;

3.    Sàn giao dịch TMĐT cũng nghiêm cấm việc cổ vũ, lên kế hoạch hoặc tán dương mọi hành động có hoặc có thể dẫn đến tổn hại tài chính cho người khác bao gồm trộm cắp và hành động cố ý phá hoại.

4.    Sàn giao dịch TMĐT xóa mọi nội dung cổ vũ hoặc khuyến khích các hành vi tự làm tổn thương bản thân.

5.    Sàn giao dịch TMĐT cho phép người dùng tự do nói về những vấn đề và những mối quan tâm chung nhưng sẽ thực hiện hành động can thiệp đối với tất cả các báo cáo về hành vi lạm dụng hướng tới riêng các cá nhân. Nghiêm cấm mọi hành vi bắt nạt, quấy rối.

6.    Sàn giao dịch TMĐT không cho phép các cá nhân hoặc các nhóm tấn công những người khác do chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, giống loài, xu hướng giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe của họ.

7.    Sàn giao dịch TMĐT nghiêm cấm chia sẻ mọi nội dung, hình ảnh chứa các nội dung, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân và các nội dung khiêu dâm.

8.    Sàn giao dịch TMĐT yêu cầu thành viên không được công bố thông tin cá nhân của người khác mà không có sự chấp thuận của họ.

9.    Trước khi chia sẻ nội dung trên alphaskype.com, hãy đảm bảo thành viên có quyền chia sẻ đó. Sàn giao dịch TMĐT yêu cầu thành viên tôn trọng bản quyền, thương hiệu và các quyền hợp pháp khác.

 10.   Sàn giao dịch TMĐT cũng yêu cầu thành viên tôn trọng các thành viên của Sàn giao dịch TMĐT bằng cách không liên hệ với họ vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của họ.

 11.   Nếu thành viên thấy có nội dung nào trên alphaskype.com mà thành viên tin rằng đã vi phạm điều khoản của Sàn giao dịch TMĐT, bạn hãy báo cáo cho sàn giao dịch TMĐT. Xin lưu ý rằng báo cáo một nội dung không đảm bảo rằng nội dung đó sẽ bị xóa khỏi trang web. Vì cộng đồng của Sàn giao dịch TMĐT khá đa dạng nên có thể có một nội dung nào đó không vừa ý thành viên hoặc gây phiền phức cho thành viên nhưng không đủ tiêu chí để bị xóa hoặc bị chặn.

 12.   Sàn giao dịch TMĐT xóa nội dung và có thể tiến tới thực thi pháp luật khi Sàn giao dịch TMĐT nhận thấy thực sự có nguy cơ tổn hại vật chất hoặc có đe dọa trực tiếp tới an toàn công cộng.

 13.   Thành viên không được đe dọa người khác hoặc tổ chức các hành động bạo lực thực sự.

 14.   Sàn giao dịch TMĐT cũng nghiêm cấm việc cổ vũ, lên kế hoạch hoặc tán dương mọi hành động có hoặc có thể dẫn đến tổn hại tài chính cho người khác bao gồm trộm cắp và hành động cố ý phá hoại.

 15.    Sàn giao dịch TMĐT xóa mọi nội dung cổ vũ hoặc khuyến khích các hành vi tự làm tổn thương bản thân.

 16.   Sàn giao dịch TMĐT cho phép người dùng tự do nói về những vấn đề và những mối quan tâm chung nhưng sẽ thực hiện hành động can thiệp đối với tất cả các báo cáo về hành vi lạm dụng hướng tới riêng các cá nhân. Nghiêm cấm mọi hành vi bắt nạt, quấy rối.

 17.   Sàn giao dịch TMĐT không cho phép các cá nhân hoặc các nhóm tấn công những người khác do chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, giống loài, xu hướng giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe của họ.

 18.   Sàn giao dịch TMĐT nghiêm cấm chia sẻ mọi nội dung, hình ảnh chứa các nội dung, hình ảnh phản cảm, ảnh khỏa thân và các nội dung khiêu dâm.

 19.    Sàn giao dịch TMĐT yêu cầu thành viên không được công bố thông tin cá nhân của người khác mà không có sự chấp thuận của họ.

 20.   Trước khi chia sẻ nội dung trên alphaskype.com, hãy đảm bảo thành viên có quyền chia sẻ đó. Sàn giao dịch TMĐT yêu cầu thành viên tôn trọng bản quyền, thương hiệu và các quyền hợp pháp khác.

 21.   Sàn giao dịch TMĐT cũng yêu cầu thành viên tôn trọng các thành viên của Sàn giao dịch TMĐT bằng cách không liên hệ với họ vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của họ.

 22.   Nếu thành viên thấy có nội dung nào trên alphaskype.com mà bạn tin rằng đã vi phạm điều khoản của Sàn giao dịch TMĐT, thành viên hãy báo cáo cho Sàn giao dịch TMĐT. Xin lưu ý rằng báo cáo một nội dung không đảm bảo rằng nội dung đó sẽ bị xóa khỏi trang web. Vì cộng đồng của Sàn giao dịch TMĐT khá đa dạng nên có thể có một nội dung nào đó không vừa ý thành viên hoặc gây phiền phức cho thành viên nhưng không đủ tiêu chí để bị xóa hoặc bị chặn.

Danh sách các hàng hóa, dịch vụ cấm đăng trên website (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính Phủ):

   * Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng,  công nghệ chuyên dùng chế tạo chung – theo nghị định số 47/CP, ngày 12/8/1996; nghị định số 100/2005/NĐ-CP.

   * Các chất ma túy – theo Luật phòng, chống  may túy năm 2000; nghị định số 67/2001/NĐ-CP; nghị định số 133/2003/NĐ-CP.

   * Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế) – theo nghị định số 100/2005/NĐ-CP.

03/NĐ-CP.

   * Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín, dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách – theo Luật xuất bản năm 2004; nghị định số 03/2000/NĐ-CP.

03/NĐ-CP.

   * Các loại pháo – theo nghị định số 03/2000/NĐ-CP.

   * Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả chương trình trò chơi điện tử) – theo nghị định số 03/2000/NĐ-CP.

    * Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấp hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại pháp lệnh thú y 2004, pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

    * Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng – theo công ước CITES; nghị định số 32/2006/NĐ-CP.

    * Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố  tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người – theo Luật thủy sản năm 2003.

    * Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam – theo nghị định số 113/2003/NĐ-CP.

    * Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái – theo Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004.

    * Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, giống vật nuôi gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái – theo Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004.

    * Khoáng sản đặc biệt, độc hại – theo Luật khoáng sản năm 1996; nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

    * Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường – theo nghị định số 175/CP, ngày 18/10/1994.

    * Các loại thuốc chữa bệnh  cho người, các loại vắc sin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt nam – theo Luật dược năm 2005; pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân năm 2003.

    * Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại việt Nam – theo pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân năm 2003.

    * Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được có quan nhà nước có thẩm quyền cho phép – theo pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003.

    * Sản phẩm vật liệu có chứa amiang thuộc nhóm amfibole – theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

    * Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em – theo  nghị định số 03/2000/NĐ-CP.

    * Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức – theo nghị định số 03/2000/NĐ-CP.

    * Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân – nghị định số 14/2001/NĐ-CP.

    * Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lợi – theo nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

  * Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời – theo nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

   * Về Mỹ phẩm theo qui định mới của Bộ Y tế, kể từ 1-4 - 2011, sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo an toàn mỹ phẩm, đặc biệt về thành phần chất màu, chất cấm (như chì, asen, thủy ngân), chất lọc tia tử ngoại, chất bảo quản... có các tính năng như:

- Loại bỏ gàu vĩnh viễn, phục hồi tế bào tóc, nang tóc, làm dày sợi tóc, chống rụng tóc, kích thích mọc tóc (sản phẩm chăm sóc tóc).

- Trị mụn, chữa khỏi, làm lành mụn, xóa sẹo, săn chắc cơ thể, săn chắc ngực, ngăn chặn sự thoái hóa do tuổi tác, giảm mỡ, giảm béo, diệt virus, giảm dị ứng (sản phẩm chăm sóc da).

- Tăng cường cảm xúc, hấp dẫn giới tính (nước hoa).

- Chữa trị hay phòng chống các bệnh nha chu, apxe răng, răng xô lệch, ố răng do tetraxylin, viêm lợi, loét miệng, nhiễm trùng răng miệng (sản phẩm chăm sóc răng miệng).

- Dừng quá trình ra mồ hôi (sản phẩm ngăn mùi)...

   * Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ:

- Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

   * Hàng giả , hàng nhái, hàng kém chất lượng của tất cả các lĩnh vực sản phẩm có trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT.


Điều 15. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

alphaskype.com và người bán luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại website alphaskype.com.

Người mua có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của website alphaskype.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, alphaskype.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, alphaskype.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ngưởi mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: Công ty/Tổ chức: Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ & Truyền Thông lubalubu.

Email: contact.alphaskype@gmail.com

alphaskype.com công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: alphaskype.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. alphaskype.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài của người bán đó trên alphaskype.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì alphaskype.com sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

+ Trang web có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu xác định được Người bán có hành vi vi phạm, alphaskype.com có quyền xử lý theo Quy chế này.

+ Mọi tranh chấp phát sinh giữa alphaskype.com và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.


Điều 16. Sửa đổi, bổ sung quy chế


1.    Khi có sửa đổi, bổ sung quy chế alphaskype.com sẽ có cập nhật thông tin ngay tại mục “Thông báo từ alphaskype.com”.

2.    Sàn giao dịch TMĐT có thể thay đổi Điều khoản và Quy định sử dụng alphaskype.com ở bất cứ thời điểm nào khi Sàn giao dịch TMĐT thấy cần thiết mà không cần báo trước. Thành viên tiếp tục sử dụng alphaskype.com đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó..